Home

Hagunnan koor

Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu... 'Alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve jij en ik; waar wachten we nog op?' Het zijn waarschijnlijk twee regels uit een liefdesliedje; de oudste Nederlandstalige lovesong, zou je kunnen zeggen. (entoen.nu, sd) Hagunnan een woord uit een eeuwenoud Nederlands lied en nu de naam van het “jongeren” koor van de Petrus Banden Kerk. Hagunnan, letterlijke betekenis: in den beginne of elke keer weer nieuw. Hoewel de naam een oude oorsprong heeft is het Hagunnan koor zeker niet ouderwets. Het Hagunnan koor begint elke keer weer opnieuw met het oefenen van nieuwe liedjes (zowel kerkelijk liedjes als toegepaste liedjes uit de pop, soul, liederen uit andere werelddelen en soms zelf een klein beetje klassiek), het kijken naar de interpretatie van de liedteksten, het voorbereiden van en op een nieuwe mis of optreden. We zingen zowel a capella als met een combo (van alleen piano tot piano, drum, gitaar basgitaar en schud-ei). We zijn nooit uitgerepeteerd of uitgezongen. Zo is elke repetitie, elke mis en elk optreden (buiten de mis om) weer uitdagend, verrassend en inspirerend. Naast het zingen en voorbereiden is gezellig samenzijn ook van groot belang. Of het nu een borrel is na een goede repetitie, een gezellig dagje uit of met z’n allen een weekendje weg. Elke keer blijft het weer gezellig, verrassend en is iedereen welkom. DUS …. Kom luisteren, meezingen of word lid!
Hagunnan koor
Hagunnan koor6 maanden geleden
Zoals we schreven in de vorige post, hebben wij Tweede Pinksterdag gezongen in de Vormselviering van de St. Urbanus kerk in Duivendrecht. Dit was een prachtige viering! Bisschop Hendriks ging voor in deze mis en sprak mooie woorden over ons koor, hij heeft ons na de viering hartelijk bedankt voor onze muzikale bijdrage.
Op de website van de bisschop staat een artikel over deze mis, via onderstaande link is dit artikel te vinden. Het is altijd een mooi compliment om te horen dat mensen genieten van onze muziek!
Hagunnan koor
Hagunnan koor6 maanden geleden
De afgelopen tijd zijn wij druk geweest met het voorbereiden voor de twee Vormselvieringen (in kerken uit het Clara & Franciscus samenwerkingsverband) die wij muzikaal mochten begeleiden. De vormelingen hebben gedurende een aantal repetities ook mee geoefend met ons koor. Vorige week zondag mochten we in de Martelaren van Gorcum de mis begeleiden en op Tweede Pinksterdag in de St. Urbanus in Duivendrecht. Door deze uitstapjes is de kans groot dat we ook weer nieuwe leden mogen verwelkomen op ons koor. We vonden het erg leuk om ons te kunnen laten horen in andere kerken en kijken terug op twee mooie vieringen!
Hagunnan koor
Hagunnan koor1 jaar geleden
FLITS-Actie Voedselbank & Hagunnan

In de Hagunnan viering van 12 december a.s. staat de lezing van Lucas 3:10-18 centraal. In deze lezing staat de zin ”Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij het zelfde doen.’ De Hagunnan liturgiegroep heeft n.a.v. deze lezing, in samenwerking met de Voedselbank, een “flits’-actie opgezet. Vanaf maandag 6 december tot en met zondag 12 december ( viering Hagunnan) staan er kratten in de kerk waarin u lang houdbare producten( bv. houdbare melk, olie, broodbeleg, blikgroenten , diervoeding, fruit, shampoo, wasmiddel enz.) voor de Voedselbank kunt doneren.
Ondanks de korte looptijd hopen wij op een mooie op opbrengst voor de Voedselbank Diemen. Bent u door maatregelen niet in de gelegenheid om de kerk te bezoeken, maar wilt u wel producten doneren dan kunt u ons bereiken via een persoonlijk bericht.
Hagunnan koor
Hagunnan koor3 jaren geleden
Vorige week hebben de bisschoppen van Nederland bekend gemaakt vanaf wanneer en onder welke voorwaarden er weer begonnen kan worden met publieke vieringen in onze kerken. De besturen van de parochies zijn vervolgens met de aanwijzingen van de bisschoppen aan de slag gegaan om na te gaan of en hoe die in de eigen situatie inpasbaar zijn.
Ook bestuur en pastoraat van Sint Petrus’ banden is hard bezig om plannen te ontwikkelen. Daarbij zijn ze tot de voorlopige conclusie gekomen dat het nog niet verantwoord is om al in juni met publiekelijk toegankelijke vieringen te beginnen. Voorlopig blijft een team van vrijwilligers er voor zorgen dat een viering als livestream op internet gevolgd kan worden.

Aankomende zondag zou het Hagunnan koor de mis muzikaal omlijsten. Logischerwijs zal ook dit een andere vorm krijgen dan je van ons gewend bent. Maar niet getreurd: tijdens de livestream viering zullen bekende Hagunnan gezichten voorbij komen, en ook muzikaal zal de viering een hoog Hagunnan gehalte krijgen! Bekijk hem via http://www.sintpetrusbanden.nl/live/
Hagunnan koor
Hagunnan koor3 jaren geleden
Morgen is er voor het eerst in lange tijd weer een mis in de kerk. Deze is niet toegankelijk voor publiek, maar live te volgen via de website van de Sint Petrus' Banden. Om half 11 zal deze beginnen, met Diaken Han Hartog als voorganger. Onze eigen Hans van der Meer zal zorgen voor de muzikale omlijsting!

http://www.sintpetrusbanden.nl/live/
Hagunnan koor
Hagunnan koor3 jaren geleden