Waar kies je voor?

Diaken Han Hartog
& Pastor Marja van Gaalen

Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Zutt
& Hans van der Meer 

Openingslied: Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God voor al wat leeft,
Dank U voor wat ik niet verdiende:
Dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
Dank U voor ieder klein geluk,
Dank U voor alle held’re kleuren,
Dank U voor muziek.

Dank U dat U in moeilijkheden,
Dank U dat U in pijn en strijd,
Dank U dat U in alle tijden
Toch steeds bij ons zijt.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
Dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
Dat ik danken kan.

Begroeting en inleiding
Gebed om ontferming

Lied: Let’s join in celebration
Let’s join in celebration.
Let’s join our hearts in one accord.
He’s the One Who is to come;
Jesus Christ our Lord.

Let’s join in celebration.
He rules the world in truth and grace.
Lift our voice, exalt His name;
He’s worthy of our praise.

There is nothing, no, no,
nothing that can change His love,
He reigns in majesty
Come together, come together,
come together with a joyful sound,
Proclaiming His victory.

Let’s worship our Lord
and honour His name,
Bow down on your knees
and glorify Him,
For He is still the same.

Openingsgebed

Eerste lezing: Wijsheid 9,13-18b
Welke mens kent Gods bedoeling? Wie kan doorgronden wat de Heer wil? Armzalig is het denken van sterfelijke mensen, wisselvallig zijn onze overwegingen. Ons vergankelijke lichaam drukt zwaar op de ziel, de aardse tent is een last voor de geest die rijk aan gedachten is. En als we al nauwelijks kunnen bevatten wat er op aarde omgaat, en zelfs moeite hebben om te ontdekken wat onder handbereik is, wie kan dan doorgronden wat er in de hemel is? Wie kan uw bedoelingen kennen als u niet zelf wijsheid geeft en uw heilige geest naar beneden zendt?’ Zo is het gegaan: de mensen op aarde werden op het rechte spoor geleid en ontvingen onderricht over wat u, Heer, goed vindt. De wijsheid heeft hen gered.

Lied: Als je geen liefde hebt voor elkaar
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
Kwaad is niet om te buigen.

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Leef je buiten Gods gloria (2x)

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
Zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet
Worden Gods woorden verbogen. Refrein

Als je geen oog hebt voor het gemis,
Als je geen brood weet te delen.
Denk dan aan Jezus die brood en die vis,
Uit liefde deelde met velen. Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
Schrijf het op alle wegen.

Evangelie: Lucas 14,25-33
Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

Acclamatie: Uit de diepte roepen wij
Uit de diepte roepen wij: ‘God, hoor ons klagen.’
Neergeslagen, in het nauw; ‘God, hoor ons vragen.’
Samen roepen wij: ‘Open, God, je oren. Wees ons nabij in dit uur.’
Samen roepen wij: ‘Open, God, je ogen.
Sterk onze geest met je vuur.’

Overweging

Geloofsbelijdenis (gezongen): Ik geloof
Ik geloof in God de Vader, de bron van mijn bestaan.
En de opdracht in ons leven, een ander bij te staan
Gemaakt om te vergeven, te leven met elkaar.
Gelijke rechten, vrede, geen gevaar!

Ik geloof in God de Vader, de stem die mij uitdaagt.
Te geloven in Zijn woorden.
Het Woord dat één ding vraagt, de kracht om vol te houden
En dan bemerk ook jij, de liefde tussen mensen dat is Hij!

Uit liefde gaf Hij ons Zijn Zoon om ons van dienst te zijn.
Vergoot Zijn bloed op Golgotha, leed voor ons mensen pijn.
Maar Hij is weer verrezen, Hij stond op uit de dood.
Zijn boodschap aan de mensen is: Deel met je naaste brood!

Wij geloven in een toekomst, wij zijn er naar op weg.
Met Zijn geest om ons te leiden, zoals het is voorgezegd.
De zege van Gods liefde, het doel van onze reis:
Een leven in het eeuwige paradijs! (2x)

Voorbeden
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Intermezzo: Klaarmaken van de tafel & collecte
Lied: Aan welke kant sta jij
‘t Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan.
Om te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam.
Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd.
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid.

Refrein: Stel dat God vandaag op aarde zal verschijnen en je vragen zou:
Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij?
Aan welke kant sta jij?

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan.
We zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft.
Mens, wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft? Refrein

Ied’re dag voor hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt.
Om zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw.
In zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw. Refrein

Vredeswens: Pace et Bene
Pace et bene,
Vrede alle goeds,
Pax et bonum,
Peace all goods,
Pokoi dobro,
paix et amour.

Communiegebed
Onze vader
Communie

Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen

Slotlied: Kumbaya
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.

Someone’s cryin’, Lord, kumbaya;
Someone’s cryin’, Lord, kumbaya;
Someone’s cryin’, Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.

Someone’s singin’, Lord, kumbaya;
Someone’s singin’, Lord, kumbaya;
Someone’s singin’, Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.

Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.
Kumbaya.

Het Hagunnankoor wenst u
een fijne zondag!

Wij zingen weer 18 september.

Vond u het leuk?
Kom eens kijken bij de repetitie.
We repeteren op maandagavond
om 20:00 in de kerk.