Hoe ga jij op weg?

Oecumenische viering

Openingslied: Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Begroeting, inleiding en vredewens

Gebed om vergeving

Openingsgebed

Lied: Something inside so strong
The higher you build your barriers, the taller I become,
the further you take my rights away, the faster I will run
You can deny me, you can decide, to turn your face away, no matter cause there’s,

Refrein: Something inside so strong, I know that I can make it though you’re doing me wrong, so wrong, you thought that my pride was gone, oh no..Something inside so strong, oh, something inside so strong.

The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing,
you hide behind walls of Jericho, your will come tumble in,
deny my place in time, you squander wealth that’s mine,
my light will shine so brightly it will blind you. Refrein

Brothers and sisters, when they insist we’re just not good enough, well we know better, just look ‘en in the eyes and say: We’re gonna do it anyway, we’re gonna do it anyway, we’re gonna do it anyway, we’re gonna do it anyway!!! Refrein.

De vrije vertaling: “Iets in mij is zo sterk”
Hoe hoger je jouw hindernissen maakt, hoe groter ik word.
Hoe meer je mijn rechten wegneemt, hoe sneller ik zal rennen.
Je kan mij negeren, je kan besluiten om je gezicht af te wenden,

Refrein: Het maakt niet uit want iets in mij is zo sterk.
Ik weet dat ik ‘t kan, ook al doe je mij pijn, zoveel pijn.
Je dacht dat mijn trots weg was, oh nee.Iets in mij is zo sterk.

Hoe meer je weigert mij stem te horen hoe harder ik zal zingen.
Je verbergt je achter de muren van Jericho, je leugens
zullen binnenvallen. Ontken mijn plaats in de tijd, je vergooit
mijn welvaart. Mijn licht zal zo helder schijnen, dat het je verblindt.

Broeders en zusters als zij aanhouden dat wij niet goed genoeg
zijn. Wel, wij weten wel beter. Kijk hun in de ogen en zeg:
‘We gaan het toch doen!’

Eerste lezing

Lied: Heb je eens problemen in je leven
Heb je eens problemen in je leven.
Denk je dan dat niemand naast je staat.
En vind je het moeilijk steeds te geven,
vergeet niet dat hij altijd met je gaat.

Hij heeft al het leed met jou geleden.
De pijn en haat die hij toen heeft doorstaan.
De strijd die Jezus heeft gestreden,
ik hoop het niet dat jij die weg moet gaan.

Hij geeft je moed verzacht de pijn,
zonder zijn liefde, kan ik niet zijn,
maar keer op keer vergeet ik weer dat Hij mij heeft bevrijd,
voel me onzeker, of ik word geleid.

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven.
Hij heeft al jouw zonden uitgewist.
Heb jij zijn liefde niet gevonden,
het duurde ook heel lang voor ik het wist.

Hij kan je troosten met liefde voor iedereen,
als je hem daartoe de kans maar geeft,
en heb je ruzie met je vrienden,
heb je soms geen reden dat je leeft.

Hij geeft je moed verzacht de pijn,
zonder zijn liefde kan ik niet zijn,
soms gaat het goed, krijg ik weer moed en kan alles weer aan, zie
weer de zin van bestaan.

Hij geeft je moed, verzacht de pijn,
zonder zijn liefde kan ik niet zijn
en keer op keer besef ik weer dat hij mij heeft bevrijd.
In eeuwigheid wil ik met hem zijn,
laat ons daarom nu beseffen: ‘t Is God die ons leidt’

Evangelie: Marcus 6, 1-6
Jezus ging naar de stad waar zijn familie woonde. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Op sabbat gingen ze naar de synagoge. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God.
Veel mensen die Jezus hoorden spreken, waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Hoe weet hij dat allemaal? Hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe zit het met al die wonderen die hij doet? Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria? Zijn broers zijn Jakobus, Joses, Judas en Simon. En zijn zussen wonen hier bij ons.’
De mensen daar wilden niets met Jezus te maken hebben. Daarom zei Jezus: ‘Een profeet wordt door iedereen met respect behandeld. Behalve door de mensen in zijn eigen stad en door zijn eigen familie.’
Jezus kon in die stad geen enkel wonder doen. Hij maakte alleen een paar zieken beter door zijn handen op hun hoofd te leggen. Hij was verbaasd dat de mensen in die stad helemaal geen geloof hadden

Acclamatie
Gelukkig wie niet op wil geven,
Woorden vindt van eeuwen her,
Woorden die ons doen herleven,
Jij God, Jij bent niet zo ver.

Preek

Geloofsbelijdenis: God ik geloof in uw scheppende kracht
God, ik geloof in uw scheppende kracht,
uw liefde voor iedere mens.
Ik geloof U als Vader die steeds op ons wacht
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof in de Geest die ons nimmer ontbrak,
Hij houdt ons in liefde bijeen.

Refrein: Maar sterk ons geloof
Zo wankel en zo zwak,
Door twijfels en moeilijkheden heen.

Christus de zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens.
Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot,
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof dat het lijden en sterven U brak
en dat U weer levend verscheen.
Refrein.

Samen verenigd rond Christus de Heer,
zo vormen wij samen de kerk.
Ik geloof in haar ware gestalte en leer,
haar eenheid in liefde en werk.
Ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak,
door dood en verrijzenis heen.
Refrein.

Voorbeden

Mededelingen en collecte

Lied: In beweging komen
Onzichtbaar huilen, wie laat zich kennen
Gesloten woede, aan alles wennen
Door pijn of ziekte, niet klein te krijgen
Van binnen schreeuwen, van buiten zwijgen.

Refrein: Leven van dromen, huilen met pijn,
In beweging komen, moet toch mogelijk zijn.

Geen sprong van blijdschap, geen vreugde dansen
Het onverwachte, gun je geen kansen
Beheerst en nuchter, een houding leren
Bewijzen vragen, beredeneren. Refrein.

Gejaagd onrustig, niets laten merken
Onvast onzeker, je angst verbergen
Al die gevoelens, zijn toch vervelend?
Maak jij je zorgen, kan jou het schelen? Refrein.

Onze vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap.
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

Slotgebed

Zending en zegen: De levende zegenen en behoede u
Pastor:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten, en zij u genadig
De Levende verheffe
zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.
Allen:
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.

Slotlied: Nu wij uiteen gaan
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!