Het zal aan het licht komen

5e Zondag door het jaar, 9 februari 2020
Voorganger Hans Peters

Hagunnankoor
o.l.v. Hans van der Meer

Openingslied: Lied van vriendschap
Diep in ons voelen wij toch allemaal,
eens spreken wij dezelfde vriendschapstaal,
hoe je ‘t ook noemt, liefde of God,
zonder dat is de eenzaamheid ons lot. (2x)

Als wij in liefde door de wereld gaan,
en altijd klaar voor onze vrienden staan,
en als mijn hand de jouwe raakt,
dan hebben wij op aard iets nieuws gemaakt. (2x)

Miljoenen mensen in een wereldstad,
zeg hen bij treffen op hun levenspad,
wij maken nieuw, de maatschappij,
wil jij als ik, kom dan en ga met mij. (2x)

Begroeting en inleiding

Openingsgebed – Wij zijn het licht
Breng daar samen waar mensen verdeeld,
elkaar bestrijden en de liefde verkilt,
blijf in de liefde die anderen vindt,
die niet verdeelt, maar juist samenbindt.

Allen: antwoord refrein:
Wij zijn het licht in een wereld,
die de duisternis verkiest.
Wij zijn het zout van de aarde,
dat de kracht niet verliest.
Wij zijn een lamp op een voet.
Wij zijn een stad op een berg.
Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest.

Geef je liefde, waar leugens en haat
de mens doet lijden, tot gevangenen maakt.
Spreek de waarheid die levens bevrijdt.
Leef als Gods kind, in gerechtigheid.

Allen: antwoord refrein

1e Lezing:
Het verborgen gebrek,
de barst in de vaas,
de klap in mijn gezicht,
toen niemand keek,
het zal aan het licht komen.

De hand op mijn schouder,
dat zachte woord, zo troostrijk,
jouw stille aanwezigheid,
toen iedereen wegbleef,
het zal aan het licht komen.

De woorden achter mijn rug,
het vuile spel en de zwarte handel,
de gevangenen in de kelders,
het zachte huilen van een kind,
het zal gehoord worden,
van de daken geschreeuwd.

De handen die stil doorwerken,
de kus op de wond, dat bevrijdend woord,
waardoor mijn angst verdween,
het wordt gezien,
alles wat verborgen is,
zal aan het licht komen.

Lied: Suzanne
Suzanne neemt je mee, naar een bank aan het water.
Duizend schepen gaan voorbij, en toch wordt het maar niet later.
En je weet dat ze te gek is want daarom zit je naast haar.
En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars.
En net als je haar wilt zeggen, “ik kan jou geen liefde geven”,
komt heel de stad tot leven, hoor je meeuwen schreeuwen:
“Je hebt steeds van haar gehouden”.

En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant.
en je moet haar wel vertrouwen,
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand.
En Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde
Dat hij zomaar over zee liep, omdat hij had leren houden,
van de golven, en de branding. Waarin niemand kan verdrinken
Hij zei: “als je blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken”
Maar de hemel ging pas open, toen zijn lichaam was gebroken
En hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die visser aan het kruis

En je wilt wel met Hem meegaan, samen naar de overkant
En je moet Hem wel vertrouwen
Want Hij houdt al jouw gedachten in zijn hand

Suzanne neemt je mee, naar een bank aan het water
Je onthoudt waar ze naar kijkt, als herinnering voor later
En het zonlicht lijkt wel honing, waaraan kinderen zich tegoed doen
En het grasveld ligt bezaaid, met wat de mensen zoal weg doen
In de goot liggen de helden, met een glimlach op de lippen
En de meeuwen in de lucht, lijken net verdwaalde stippen,
als Suzanne je lachend aankijkt

En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant.
en je moet haar wel vertrouwen,
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand.

Evangelie Mattheüs 5,13-16
In die tijd zij Jezus tot zijn leerlingen:
‘Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.

Woord van de Heer – Wij danken God

Acclamatie: Jezus, U die heeft beloofd
Jezus, U die heeft beloofd:
‘Ik zend al wie vraagt en in Mij gelooft,
mijn Geest, vuur dat voor de wereld gaat’.
Wij bieden U ons leven aan.

Verkondiging

Geloofsbelijdenis: God ik geloof in uw scheppende kracht
God, ik geloof in uw scheppende kracht,
uw liefde voor iedere mens.
Ik geloof U als Vader die steeds op ons wacht
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof in de Geest die ons nimmer ontbrak,
Hij houdt ons in liefde bijeen.

Refrein:
Maar sterk ons geloof
Zo wankel en zo zwak,
Door twijfels en moeilijkheden heen.

Christus de zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens.
Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot,
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof dat het lijden en sterven U brak
en dat U weer levend verscheen. Refrein

Samen verenigd rond Christus de Heer,
zo vormen wij samen de kerk.
Ik geloof in haar ware gestalte en leer,
haar eenheid in liefde en werk.
Ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak,
door dood en verrijzenis heen. Refrein

Voorbeden
Acclamatie voorbeden
Woorden van leven, liefde in overvloed.
Reikende hand, een richting te gaan.
Jou tegemoet, jij bron van bestaan.

Collecte

Lied: I Will follow Him
I will follow Him, follow Him whereever He may go.
And near Him I always will be, for nothing can keep me away,
He is my destiny. I will follow Him, ever since He touched my heart I knew:
there isn`t an ocean too deep, a mountain so high it can keep,
keep me away, away from His love

I love Him, I love Him, I love Him, and where He goes I`ll follow,
I`ll follow, I`ll follow.

I will follow Him, follow Him whereever He may go.
There isn`t an ocean too deep, a mountain so high it can keep,
keep me away.
We will follow Him, follow Him whereever He may go.
There isn`t an ocean too deep, a mountain so high it can keep
Keep us away, away from His love.

Oh yes I love Him, I`m gonna follow.
True love, He`ll always be my true love, from now until forever

I love Him, I love Him, I love Him, and where He goes I`ll follow,
I`ll follow, I`ll follow He`ll always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, forever, forever
There isn`t an ocean too deep, a mountain so high it can keep,
keep us away, away from His love.

Vredeswens

Communie gebed

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Communie
Muzikaal intermezzo

Dankzegging
Slotgebed
Mededelingen
Zegen en Zending

Slotlied: We are the world
There comes a time when we need a certain call, when the world
must come together as one. There are people dying and it’s
time to lend a hand, to life, the greatest gift of all.
We can’t go on pretending day by day, that someone, somewhere
will soon make a change. We are all a part of God his graet
big family and the truth, you know love is all you need.

Refrein: We’re the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let’s start giving. There’s a choice we’re making, we’re saving our own lives, it’s true we’ll make a better day just you
and me.
Send them your heart so they’ll know that someone cares and
their lives will be stronger and free as God has shown us by
turning stones to bread so we all must lend a helping hand. Refrein.

When you’re down and out, there seems no hope at all, but if
you just believe tere’s no way we can fall.
Let us realize that a change can only come, wen we all stand
together as one! Refrein.

Laten we niet bang zijn,
om iets te zeggen,
om te laten merken,
dat we gelovige mensen zijn
en klaar staan voor een mens in nood.
Als we dat wegstoppen,
Halen we de liefde uit de wereld weg.

En denken we soms, ik sta alleen,
er zijn er maar zo weinig als ik,
wat kan ik nu nog bereiken?
Dan mogen we eraan denken,
dat Jezus juist twee beelden gebruikt,
van zout en licht,
waarvan je niet te veel nodig hebt.
Te veel licht kan ons verblinden,
maar gedempt en rustig licht,
geeft juist warmte.
Met zout is het niet anders,
te veel zout is niet te eten,
een beetje zout brengt alles op smaak.

Het Hagunnankoor wenst je een fijne zondag.

Wij zingen weer op
zondag 8 maart 2020 om 10.30 uur.

Vond je het leuk? Kom eens langs bij de repetitie!
We repeteren op maandagavond om 20.00 uur in onze Kerk.
Bekijk de Kerk vanuit een ander perspectief.

www.hagunnan.nl