19 juni 2016

 

Angst voor het onbekende
Naastenliefde

19 juni 2016
Pater G. Noom

Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Zutt
& Hans van der Meer

Openingslied: Welkom
Welkom jij met al je vragen,
Laat ons samen met je dragen,
Welkom jij die hier te saam,
Met ons komt in Jezus naam.

Woord van welkom
Inleiding op de viering
Openingsgebed

Eerste lezing naar “From a Distance” van Bette Midler
Van een afstand, ziet de wereld er blauw en groen uit
De met sneeuw bedekte bergen wit
De oceaan ontmoet de stroom
De adelaar neemt zijn vlucht

Van een afstand, is er harmonie
Het galmt door het land
Het is de stem van hoop
Het is de stem van vrede
Het is de stem van ieder mens

Van een afstand, hebben we allemaal genoeg
Is er niemand in nood, niemand op de vlucht
Zijn er geen wapens, geen bommen en geen ziektes
Geen hongerige monden om te voeden

Van een afstand, zijn we allemaal instrumenten
Marcheren we in een gemeenschappelijke band
Zingen we liederen van hoop en vrede
Liederen voor ieder mens

God ziet op ons neer, vanaf een afstand

Van een afstand, zie je eruit als mijn vriend
Ook al zijn we in oorlog
Van een afstand, kan ik het gewoon niet begrijpen
Waar zijn al deze gevechten voor?

Van een afstand, is er harmonie
Het galmt door het land
Is er hoop, is er liefde
Is er geen angst voor het onbekende
God ziet op ons neer, en heeft ons lief…
Van dichtbij…

Lied: Jerusalaim
Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roept overal.

Refrein:  Jerusalaim, stad van God
Wees voor ons mensen een veilig huis,
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
Er is een vader met zijn zonen
zij roepen overal. Refrein

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
dat volk roept overal. Refrein

Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal. Refrein

Evangelie: Lucas 9,18-24
Op een keer was Jezus aan het bidden. Alleen zijn leerlingen waren bij hem. Jezus vroeg aan hen: ‘Wie ben ik volgens de mensen?’ De leerlingen antwoordden: ‘Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Anderen zeggen dat u Elia bent. Weer anderen zeggen dat u één van de profeten van vroeger bent.’
Toen vroeg Jezus: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias die door God gestuurd is.’ Jezus zei: ‘Vertel dat beslist niet aan iemand anders!’
Jezus vertelde wat er met hem zou gebeuren. Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden. De leiders van het volk, de priesters en de wetsleraren zullen hem behandelen als een vijand. Hij zal gedood worden. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.’
Jezus zei tegen alle mensen: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je moet juist bereid zijn om je leven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan. Als je je leven probeert te redden, zul  je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden.’

Acclamatie: Zijn naam gaat rond
Zijn naam gaat rond over heel de aarde,
een Woord vol vrede van mens tot mens.

Overweging
Ervaring van een vluchteling         

Geloofsbelijdenis: Zo is, geloof ik, God
Was mijn geloof maar altijd liefde,
was mijn geloof maar altijd hoop.
Dan zou mijn God mij vleugels geven,
Maar vragend, aarzelend, stamelend zoek ik mijn geloof.

Als een vogel in de wolken die met wijde vleugels zweeft
Als zijn schaduw op de aarde waarin schuilen alle volken,
Zo is, geloof ik, God.

Als een vogel in de bomen die getrouw zijn nest beschermt
Als het eeuwige vertrouwen dat –voor ons‐ Hij is gekomen
Zo is, geloof ik, God.

Als een vogel hier beneden die geruisloos hoorbaar is
Als de adem die weer lucht geeft en die smeekt in mijn gebeden
Zo is, geloof ik, God.

Was mijn geloof maar altijd liefde,
was mijn geloof maar altijd hoop.
Dan zou mijn God mij vleugels geven
Maar vragend, aarzelend, stamelend, zoek ik mijn geloof.

Voorbeden
In de kerstnacht hebben veel parochianen en belangstellenden een kerstwens op een ster achtergelaten. Op deze sterren stonden o.a. vele mooie intenties voor vluchtelingen en vrede, die in de voorbeden tijdens deze viering terugkomen.

Muzikaal intermezzo: Klaarmaken van de tafel & collecte

Eucharistisch gebed
V: Wij willen U danken, God, Vader van alle mensen.
U hebt ons alles gegeven, alles wat goed is en mooi in mensen en dingen.
Wij danken U dat wij samen met zoveel mensen over de hele wereld mogen getuigen van uw liefde voor de mensen.
Omdat U bij ons blijft in Jezus en in de kracht van de Geest,
danken wij U.
 
A: God, die naar ons wil luisteren, wij danken U.
U die zegt: je moet de weg zelf gaan, met open oren en ogen,
zodat je werkelijk een naaste voor anderen kunt zijn.
Zo is Jezus voorgegaan, opdat wij Hem zouden nadoen,
Dat wij voor anderen kunnen doen wat Hij gedaan heeft.
 
V: Wij danken U omwille van Hem die in de wereld zijn weg is gegaan; die wat hij kon doen, heeft gedaan voor al uw mensen. Die in de nacht, de laatste van zijn leven, een teken van liefde heeft gesteld toen hij met zijn leerlingen aan tafel zat. Hij nam een stuk brood, zegende en brak het en gaf het naar joodse gewoonte aan zijn leerlingen. Hij zei daarbij: “Dit is mijn lichaam, voor u gebroken en gegeven.”
Ook nam hij de beker en zei: “Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Doe dit om mij te gedenken.”
 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
 
V: Zend uw Geest, God, in ons midden, vriendschap en naastenliefde, leven in overvloed. Maak ons vrij van angst en verbittering, vrij voor ieder die onze naaste is.
Vestig uw toekomst, uw nieuwe schepping in ons.
 
A: Wij danken en bidden om trouw. Dat wij ons niet laten scheiden van de liefde van God en dat wij oog blijven houden voor het recht van de minsten.
 
V: Dat wij blijvend een voorbeeld nemen aan Jezus, die ons leert wat belangrijk is in het leven voor onszelf en voor anderen.
 
A: Wij danken en bidden om liefde.
 
V: Wij danken en bidden om trouw aan het gebaar dat wij hier maken: het brood breken en met velen de honger naar barmhartigheid delen. De beker drinken en met velen de dorst naar vrede delen.
 
A: Dan zullen Uw daden op aarde werkelijkheid worden door gelukkige mensen, samen met Jezus, dankzij Hem, en in Hem tot in eeuwigheid. Amen.

Onze vader: Baba Yetu
Baba ye tu uliye huko jumbinguni,
jina lako litu kuzwe milele na milele. (2x)
ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe
jina lamu ngu, baba yetu kuzwe.
Baba na ku penda, baba na ku si fu.
Baba na ku penda, baba na ku si fu (2x)
Baba ye tu uliye huko jumbinguni,
jina lako litu kuzwe milele na milele (2x)
 
Vredeswens: Pace et Bene
Pace et bene,
Vrede alle goeds,
Pax et bonum,
Peace and all goods,
Pokoi dobro,
Paix et amour.

Communie

Lied: Laten wij blij zijn
Laten we blij zijn
Dat het leven wordt geleefd,
Dat we in ons land zo vrij zijn,
Elk zijn kansen heeft.
Laten wij die rijkdom delen
Met een ander mens
Want er zijn er nog zo velen
Met die vrijheidswens.
Laten we blij zijn
Dat het leven wordt geleefd,
Dat we in ons land zo vrij zijn,
Elk zijn kansen heeft.
 
Heet allen welkom,
Iedereen die minder heeft,
Eensgezind in al ons mensdom,
Iedereen die leeft.
Open alle dichte deuren,
Gun een ander licht,
Laat het ook voor hen gebeuren,
Geef hen eind’lijk zicht.
Heet allen welkom,
Iedereen die minder heeft,
Eensgezind in al ons mensdom,
Iedereen die leeft.

Slotgebed
Mededelingen
Zending en Zegen

Slotlied: Wij bijeen net als toen
Wij bijeen, net als toen,
vragen God dat hij stormenderhand,
ook met ons weer zal doen,
wat hij deed in die stad van dat land.
weer vrijuit gaan leven,
opnieuw opengaan.
 
Refrein: Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één,
Raken in brand van zijn geest,
Bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,
Vinden elkaar in zijn geest, op dat feest.
 
Als een vuur in ‘t veld,
grijpt de Geest om zich heen in dat land,
en gedood met geweld,
wordt zijn faam als een uitslaande brand;
vuur vlamt in harten,
er zal warmte zijn. Refrein.
 
Spreken wij, net als daar,
taal van liefde geënt op zijn woord,
dan verstaan wij elkaar,
en wordt ieder va harte gehoord:
blij wondere woorden,
‘t is Gods eigen taal. Refrein.