Als de oordelen zijn verdwenen, blijft er liefde over

Voorganger Marianus Jehandut
met medewerking van het Hagunnankoor

Openingslied: Een droom van alle mensen
Kijk om je heen, in je buurt, naar mensen zoals jij,
zie dat ze hetzelfde zijn, hetzelfde maar toch anders.
Geel, blank of zwart ‘t zelfde hart klopt toch in ieder mens,
toch discrimineren wij, altijd weer die ander.

Refrein: Wat is de droom van alle mensen,
De droom van blank en zwart, Verschil maakt mensen hard, Kan vriendschap niet?
Het is de droom van kunnen leven,
Kunnen leven met elkaar, Maak daarom een gebaar,
En geef je hand!

Kijk om je heen in je buurt naar mensen zoals wij,
zie dat we die droom van ons nog steeds moeten vervullen.
Maar geef niet op en houdt moed, ooit komt die ene dag,
want die dag aanvaarden wij ieder als gelijke. Refrein.

Woord van welkom

Openingsgebed

Lied: Lied van de vriendschap
Diep in ons voelen wij toch allemaal,
eens spreken wij dezelfde vriendschapstaal,
hoe je ‘t ook noemt, liefde of God,
zonder dat is de eenzaamheid ons lot. (2x)

Als wij in liefde door de wereld gaan,
en altijd klaar voor onze vrienden staan,
en als mijn hand de jouwe raakt,
dan hebben wij op aard iets nieuws gemaakt. (2x)

Miljoenen mensen in een wereldstad,
zeg hen bij treffen op hun levenspad,
wij maken nieuw, de maatschappij,
wil jij als ik, kom dan en ga met mij. (2x)

Eerste lezing
Over alles wat we zien, hebben we onze mening klaar: ‘Die lamp vind ik lelijk, die jongen is een nerd.’ Volgens de boeddhisten is dit niet goed, omdat we nooit het hele verhaal kennen. Wij mensen oordelen over alles wat we zien. Op die manier vormen we onze mening over de wereld en bepalen we onze identiteit. Uiteraard oordelen we niet altijd positief over andere mensen. Het grootste bezwaar is echter dat we onterecht oordelen over mensen. ‘Het is dwaas om te oordelen’, zegt een Indiaanse goeroe. Waarom zegt hij dit? Omdat we nooit het complete verhaal kennen. We kennen de oorsprong en de toekomst van die persoon niet. Het leven is te ingewikkeld om tot een eindconclusie te komen. Het is goed om na te gaan of je terecht oordeelt over een persoon. Ken je het hele verhaal? Is je oordeel gebaseerd op waarheid of op aannames. Iemand die voorzichtiger is met zijn oordeel, ontwikkelt een zachtere persoonlijkheid en straalt meer respect uit naar anderen. Want, als de oordelen zijn verdwenen, blijft er liefde over.

Tussenzang: Wees werktuig van vrede
Wees werktuig van vrede,
Want liefde blust haat
En eenheid heelt breuken,
Ontzenuwt het kwaad.

Breng hoop in de wanhoop,
Geef troost onverwacht,
Droog bittere tranen,
Verhelder de nacht. (2x)

Dat maak je gelukkig,
Van binnen heel rijk.
Zo bouwen wij mensen
Aan Gods koninkrijk.

Wie geeft zal ontvangen,
Nooit leeg is je hand.
Zelfs dood zul je leven.
God staat aan jouw kant. (2x)

Evangelielezing: Lucas 6, 39-45
Daarna gaf Jezus een voorbeeld. Hij zei: ‘Kan een blinde een andere blinde de weg wijzen? Nee, want dan vallen ze samen in een kuil. En een leerling weet niet zo veel als zijn leraar. Pas als een leerling alles geleerd heeft, weet hij net zo veel.’ Daarna zei Jezus: ‘Jullie letten goed op de fouten van anderen. Maar je eigen fouten zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in het oog van een ander, maar niet ziet dat er in je eigen oog een balk zit. Je zegt tegen die ander: ‘Kom, ik haal die splinter wel even uit je oog.’ Doe niet zo schijnheilig! Haal eerst die balk uit je eigen oog! Dan kun je zelf weer goed zien. En pas dan kun je de splinter uit het oog van de ander halen. Een goede boom herken je aan zijn vruchten. Een goede boom geeft geen slechte vruchten en een slechte boom geeft geen goede vruchten. Van een doornstruik kun je geen vijgen of druiven plukken. Zo zegt een goed mens goede dingen, omdat hij van binnen goed is. Een slecht mens zegt slechte dingen, omdat hij van binnen slecht is. Je woorden laten zien hoe je van binnen bent!’

Acclamatie: Ieder weet genoeg
Ieder weet genoeg dat niemand leven kan zonder liefde van een ander, maar de naam van God is liefde met zo’n kracht dat de wereld zal veranderen.

Preek

Geloofslied: Ik geloof
Ik geloof in God de Vader, de bron van mijn bestaan.
En de opdracht in ons leven, een ander bij te staan
Gemaakt om te vergeven, te leven met elkaar.
Gelijke rechten, vrede, geen gevaar!

Ik geloof in God de Vader, de stem die mij uitdaagt.
Te geloven in Zijn woorden. Het Woord dat één ding vraagt, de kracht om vol te houden en dan bemerk ook jij, de liefde tussen mensen dat is Hij!

Uit liefde gaf Hij ons Zijn Zoon om ons van dienst te zijn.
Vergoot Zijn bloed op Golgotha, leed voor ons mensen pijn. Maar Hij is weer verrezen, Hij stond op uit de dood.
Zijn boodschap aan de mensen is: Deel met je naaste brood!

Wij geloven in een toekomst, wij zijn er naar op weg.
Met Zijn geest om ons te leiden, zoals het is voorgezegd.
De zege van Gods liefde, het doel van onze reis:
Een leven in het eeuwige paradijs! (2x)

Voorbeden

Collecte

Collectelied: For one day
You can’t change the world in one day, but you can give it a try. Close your eyes, don’t be afraid, we”ll be together you and I.

For a day the world is mine, for a day the world will shine, one day of freedom and one day of peace, for a day the world feels fine.

If we really want tot change the world we have tot use every day, till we’ve found one day for all, we’re gonna follow one way.

For a day the world is mine, for a day the world will shine, one day of freedom and one day of peace, for a day the world feels fine.

I only need one day tot show the world my feelings and all the people will understand what I mean, what I mean.

We will make this world a better place, this day of joy has no end, feel the love, don’t let me down, you’ll be my hero, my friend.
For one day the world is mine, for one day the world will shine.

For a day the world is mine, for a day the world will shine, the world feels fine. (2x)
For one day.

Eucharistisch gebed
V. Tot U bidden wij, Vader op de uitkijk, stem die ons roept te luisteren naar uw woorden en die te delen met elkaar zodat wij betere mensen kunnen worden.

A. U houdt ons rusteloos vanwege uw schepping die nog lang niet af is, omwille van mensen die nog geen leven, geen dak boven hun hoofd, geen brood op de plank, geen helpende hand, geen liefde gevonden hebben.

V. Tegelijkertijd gunt U ons rust, om bij te komen, tot onszelf te komen en op verhaal te komen. U wilt niet anders dan dat wij ons inzetten voor een betere wereld en oog hebben voor mensen en dingen.

A. Daarom gunt U ons ook een uur als dit en een plek als deze. Een moment van rust om de rusteloosheid vol te houden. Om met elkaar te delen zodat onze honger naar gerechtigheid gevoed wordt en om samen te drinken van de beker die onze dorst naar liefde en vrede levend houdt.

V. Want Jezus heeft, die laatste avond met zijn vrienden, zijn leven samengevat in een gewijd gebaar. U dankend, God, nam hij het brood. Hij brak het en gaf het hen, zeggend: ‘Dit is mijn leven. Al wat ik ben. Ik geef het. Neem het aan. En doe hetzelfde voor elkaar.’

V. Daarna nam Hij de beker wijn. Hij dankte U opnieuw God. Hij gaf de beker aan zijn vrienden en zei: ‘Dit is mijn ziel, mijn liefde voor u. Het is het teken in Mij van Gods verbond met alle mensen. Drink van deze beker, denkend aan Mij. En wees gegeven aan elkaar.’

V. Zo doen wij dan in navolging van Jezus, die het ons heeft voorgedaan, en wij bidden:

A. Vader op de uitkijk, help ons mens te zijn met velen, met allen. Geef ons Uw woord om met elkaar te delen en te groeien als mensen. Dat wij zo het voorbeeld mogen volgen van Uw zoon.

Onze vader(gezongen)
Onze vader, onze vader,
ging Uw naam maar in het rond,
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.

Werd Uw rijk van recht en vrede,
door de mensen, maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie,
tot een hemel hier op aard.

Laat niet af van deze wereld,
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander,
zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn,
maar vernietig al wat kwaad is,
onze Vader, maak ons vrij.

Want door wie bestaat de aarde,
en de hoop op haar behoud,
door wie anders, onze Vader,
door wie anders dan door U.

Vredewens + vredelied: Geloof, hoop en liefde
Refrein: Laat mij mijn hart,
Mijn leven in jouw handen leggen,
En durf dan samen met mij,
Ik geloof in hoop en liefde zeggen.

Vol van vertrouwen, nieuwe morgen, nieuwe dag,
loop ik de toekomst tegemoet, en dan zing ik, vrede, vrede. Refrein.

Vol van de vrede, hopen, wachten, ied’re dag,
zoveel mensen op elkaar,
en dan zing ik, liefde, liefde. Refrein.

Communie

Communielied: Gebed om vrede
Als ik wandel door de straten en ik zie de mensen praten
wordt er veel gezegd, maar geluisterd wordt er niet.
Langs elkaar heen lopen mensen, mensen die elkaar verwensen, zonder veel te doen aan het leed dat er geschiedt.

Refrein: O Heer, laat ons bouwen aan de vrede,
In plaats van naar elkaar te slaan.
Luister toch naar onze gebeden,
En leid ons op onze schreden.
Want de weg is lang en moeilijk te begaan.

Eeuwenlang is er gebeden:’Heer geef ons nu eind’lijk vrede. Echter om ons heen is er nog haat en nijd.
Door het kruis gaf U ons leven, moed om toch te blijven streven naar een maatschappij zonder oorlog, zonder strijd. Refrein.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: Verruim ons hart
Verruim ons hart om lief te hebben,
maak ons mensen van een nieuwe tijd.
Versterk ons hart om lief te hebben.
Laat ons niet vallen, laat ons niet vallen,
laat ons niet vallen …..
Help ons op weg om mens te worden,
en de tijd te zetten naar Uw hand.
Maak ons tot mensen die hun bestaan beleven
als een tocht naar het beloofde land.

Help ons op weg om mens te worden
en de waarheid zoeken die bevrijdt.
Maak ons tot mensen die geen genoegen nemen
met het feit dat iemand honger lijdt.

Verruim ons hart om lief te hebben.
Maak ons mensen van een nieuwe tijd.
Versterk ons hart om meer te durven.
Laat ons niet vallen in de strijd.

Help ons op weg om mens te worden
die niet gebonden is aan ras of stand.
Geef ons de moed om alles steeds te delen
met elkaar in wereldwijd verband.

Verruim ons hart om lief te hebben.
Maak ons mensen van een nieuwe tijd.
Versterk ons hart om meer te durven.
Laat ons niet vallen, laat ons niet vallen,
laat ons niet vallen in de strijd.